En klubb med anor

bild

Konstnärsklubben bildades 1856 och består av cirka 400 manliga konstnärer, arkitekter och konstvetare. Om man bortser från kungligt instiftade akademier och engelska akvarellsällskap, torde denna klubb vara världens äldsta, alltjämt fungerande konstnärssammanslutning.

Årligen arrangeras ett trettiotal möten med föredrag och diskussioner. Vid dessa klubbkvällar samlas regelbundet 60-70 personer. Konstnärsklubben är vital och levande i en värld där så mycket av det traditionella föreningslivet tynar bort.

Verksamheten bedrivs i klubbens våning i Konstnärshuset. Detta vackra kårhus på Smålandsgatan intill Norrmalmstorg i Stockholm invigdes 1899 och har sedan dess fungerat som en viktig mötesplats för svenska konstnärer. Konstnärshuset är idag ett väl bevarat byggnadsminne. Det ägs av Svenska Konstnärernas Förening och Konstnärsklubben och rymmer bland annat landets äldsta och största konstnärsdrivna galleriverksamhet. I gatuplanet hittar man den anrika Restaurang KB.