Kontakt

Konstnärsklubben
Smålandsgatan 7
111 46  Stockholm
kk@konstnarsklubben.com

Konstnärsklubbens festlokal
Kristina Burman
070 441 19 10